Karuselli 2

"Pohjola - Nordic Roots"  /   Niina Airaksinen Dance Productions (NADP)  &  Flame Jazz

 

TEEMAT 

 

Millainen on Pohjola, millaisia sen kansat ja luonto?

"Pohjola – Nordic Roots"  |  Innovaatiot  Yhteistyö  Yksilöllisyys

 

Pohjola – Nordic Roots on Pohjolan olemusta tutkiva kokonaisuus. Millainen on pohjoisten kansojen historia, ja miten sen jäljet näkyvät nykypäivässä? Onko viikinkien kekseliäisyydellä, rohkeudella ja teknisillä innovaatioilla yhteys tämän päivän Pohjolan huipputeknologiaan? Millainen on Pohjolan mentaliteetti, mitkä luontomme tunnelmat? 

Illan alustajat ovat huippuasiantuntijoita mm. Tanskan Viikinkilaivamuseosta. Tulemme kuulemaan viikinkien laivanrakennuksesta ja navigoinnista, yhteistyön voimasta ja merkityksestä ennen ja nyt, Pohjolan naisten väkevyydestä sekä vanhojen viikinkikorujen merkityksestä käyttäjiensä statukselle ja jännittävistä selviytymisvaiheista aina nykyaikaan asti.

Niina Airaksisen koreografia tutkii nykytanssin keinoin mustien vesien, tummien metsien ja jylhien kallioiden Pohjolaa. Tematiikassa punoutuvat yhteen luonteen suoruus ja maanläheisyys, yhteistyön voima ja toisaalta Pohjolassa vahvana ilmenevä yksilöllisyys, Pohjolan vahvat naiset sekä ajattomina väreilevät parisuhteen jännitteet.

 

TEEMOISTA TARKEMMIN:

 

VESI/JÄÄ

Luonnosta keskeisiksi elementeiksi nousevat vesi ja jää. Vettä on paljon Pohjolassa; tuhannet järvet, lammet, vuonot ja meret. // Vesi on kiehtova elementti visuaalisesti ja kiinnostava teema liikkeen pohjana (vesi, jää, höyry). // Vedet olivat menneiden aikojen "highwaytä"; nopean ja maata helpomman liikkumisen väyliä tuoden uudisasukkaita, kauppiaita, kulkijoita - ryöstäjiäkin. // Vesien rauhallinen aaltoilu, vedenalainen hiljaisuus, meren ärjyvät myrskyt sekä jään napsahdukset ja murtumiset rinnastuvat myös metaforisesti mielenliikkeisiin.

 

TEKNISET INNOVAATIOT, YHTEISTYÖ:  

Viikinkien laivanrakennus oli oman aikansa high-techiä. Viikingit olivat uteliaita, rohkeita ja myös taitavia kaupankäyjiä, ja liiketoimintansa (ja ryöstöretkiensä) tehostamiseksi he tutkivat ja kehittivät veneidensä ominaisuuksia rakentaen erilaisia aluksia eri tarkoituksiin. Vielä nykyäänkin tutkijat ihastelevat viikinkiveneiden merikelpoisuutta, joustavuutta, kestävyyttä, nopeutta. 

Perhesiteet olivat lujat; perheet, suvut, klaanit toimivat tehokkaasti ja lojaalisti yhteisen tavoitteen eteen, työskennellen tinkimättämästi ja kunnianhimoisesti.

Viikinkien merenkulun innovaatioista tämänpäivän hullunkin rohkeisiin menestyviin liikeideoihin. Yhteistyöllä. Kekseliäisyydellä. Pelottomuudella.

 

YKSILÖLLISYYS

Meitä ihmisiä, maantallaajia, on joka lähtöön - on viksua ja höpsöä, vahvaa ja haurasta, eläjää erakosta pari- ja ryhmäeläjään, mutta kaikille on paikka. Kirjavuus on rikkaus. 

Edellisen produktiomme, Japani-aiheisen SOJIKU-teossarjan taustatutkimuksissa ja pohdinnoissa esiin nousi yksilöllisyyden "määrä" eri kulttuureissa. Kontrastina Idän ankaralle yhteisöllisyydelle, jossa yksilön on oltava tuottava osa yhteisen koneiston tavoitetta ja etua, meille Lännen – ja Pohjolan – ihmisille yksilöllisyys on itsestäänselvyys, jota emme lähes enää ajattele/huomaa. Valitsemme elämämme suunnan ja tyylin toisten siihen suuremmin puuttumatta – mikä ei ole itsestäänselvyys kaikissa maankolkissa. Ilmiö on kiinnostava, sitä sen enempää arvottamatta hyväksi tai huonoksi.

 

POHJOINEN MENTALITEETTI 

Onko olemassa jollekin alueelle tyypillistä mentaliteettia? Väitän että on. Syvissä kerroksissa aaltoilee paikkasidonnaisia tendenssejä, joita toki yksilöerot värittävät. Pohjoisessa - tai ainakin suomalaisessa - luonteessa istuu vahvasti suoruus ja maanläheisyys, olemisen jämeryys. Tarkoitetaan mitä sanotaan. Se on "sitä itteänsä". Ei korulauseita. Ei arvailuja merkityksistä. Pohjolassa on myös oma huumori, sekin suora ja maanläheinen, myös vilpitön, Eemelissä ja Pepissä kiteytyvä sinisilmäinen (metaforisesti) höpsöliini luonnonlapsellisuus.

 

VAHVAT NAISET

Olosuhteet ovat muokanneet Pohjolan naisista itsenäisiä, sitkeitä ja kekseliäitä. Sijaintimme vuoksi miesten matkat kaupantekoon ja sotaan kautta aikojen ovat kestäneet pitkään ja naisten on ollut johdettava kotikuntien toimia. Jo Keski-Euroopassa naisten tilanne on ollut toinen, Idästä puhumattakaan. Viikinkien ajalta löytyy merikapteenittaria.  ...

 

PARISUHTEEN JÄNNITTEET

Kahden ihmisen välinen veto. Kommunikaation vaikeus. Tarpeiden ristiriidat. Olosuhteiden haasteet. Oman tilan ja läheisyyden mutkikas balanssi. Parisuhteen ilo ja problematiikka – ihmisyyden ydintä kautta aikojen.

 

KANSAIVÄLISYYS, MATKUSTUS

Suomi mielletään edelleenkin laitamaana ja alueena, jossa geeniperimä on kapea. Teoksemme taustatutkimuksissa esiin noussut perimämme kirjavuus ja kansainvälisyys ovat yllättäneet. Koko historiamme ajan varsinkin rannikoilla on ollut vilkas liikenne; vieraita on liikkunut sekä hyvissä että pahoissa aikeissa, ja tuo kanssakäyminen ON jättänyt vahvan jälkensä myös suomalaisuuteen. Varsinkin Turun historia on suorastaan huomattavan rikkonainen, levoton ja –  "epäsuomalainen"; alueelle ovat jättäneet geeninsä viikingit, saksalaiset kauppiaat, skottilaiset palkka-armeijat, lukuisat venäläisjoukot... Liikkuminen ja matkustus jatkuu edelleen, kiihtyvällä voimalla; ilmatila on täynnä informaatiota, lentäviä ihmisiä, rahtilaivat kyntävät edelleen meriä, tavara liikkuu maan ääreltä toiselle. Liike on jatkuvaa – ja ilmeisesti myös ajatonta, pysyvää ja kasvavaa.